Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. διαθέτει εκπαιδευτική νησίδα  υπολογιστών η οποία παρέχει 7 θέσεις εργασίας  για τις ανάγκες των  φοιτητών του Τμήματος. Η νησίδα  στεγάζεται στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής  και χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Υπεύθυνος/η: 

Ηλίας Καγιάρας Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Νησίδα Η/Υ Τμήματος Θεολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997042

E: