Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης

Διευθυντής
Φώτιος Ιωαννίδης Καθηγητής
Τμήμα Θεολογίας
Γραμματεία: 
Ελισάβετ Καπλάνη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996952
Φαξ: 
+30 2310 996952

Ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Χριστιανικής Γραμματείας, της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει ο Τομέας. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται με τη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, την Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδας και των Σλαβικών Εκκλησιών, της Πατερικής Σκέψης και Αγιολογίας, της ελληνόφωνης και λατινόφωνης Χριστιανικής Γραμματείας, της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται μαθήματα της Ιστορίας της Εκκλησίας, της Αγιολογίας, της Πατερικής και Χριστιανικής Γραμματείας και Σκέψης καθώς και της Χριστιανικής Τέχνης και Αρχαιολογίας.

 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα εντάσσεται η μελέτη της Ιστορίας και Γραμματείας της Εκκλησίας, από τις απαρχές της έως τα σύγχρονα χρόνια, τόσο της Ελλάδας και των Σλαβικών Ορθοδόξων Εκκλησιών όσο και των λοιπών χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών. Επίσης, η μελέτη και η ερμηνεία της Πατερικής και ευρύτερης χριστιανικής γραμματείας της ελληνόφωνης και λατινόφωνης χριστιανοσύνης. Τέλος, η βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.