Τομέας Δογματικής Θεολογίας

Διευθυντής
Στυλιανός Τσομπανίδης Καθηγητής
Τμήμα Θεολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Τομέας Δογματικής Θεολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996959

Ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, της Δογματικής και της Οικουμενικής Κίνησης.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα  σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει ο Τομέας. Συγκεκριμένα σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται τα μαθήματα:

  • Δογματική Α΄ (Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και Πνευματικότητας),
  • Δογματική Β΄ (Εισαγωγή στη Θεολογική Γνωσιολογία),
  • Δογματική Γ΄ (Ἐκθεση της Ορθόδοξης Πίστης),
  • Δογματική Δ΄ (Συμβολική Θεολογία), Ιστορία της Φιλοσοφίας και Οικουμενική Κίνηση.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται επίσης μαθήματα Δογματικής, Οικουμενικής Θεολογίας και Φιλοσοφίας.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα εντάσσονται η μελέτη της Ιστορίας των Δογμάτων, της Δογματικής της Ορθόδοξου Εκκλησίας, της Συμβολικής, της Ιστορίας και της Θεολογίας της Οικουμενικής  Κίνησης και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.