Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης

Διευθυντής
Βασιλική Μητροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Θεολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996951

O Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Ομιλητική, Λειτουργική, Εκκλησιαστική Μουσική, Κατηχητική, Παιδαγωγικά, Κανονικό Δίκαιο, Εισαγωγή στη Θεολογία.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι σύμβουλοι ή μέλη επιτροπών σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες.

Συγκεκριμένα σε προπτυχιακό επίπεδο και ως υποχρεωτικά διδάσκονται:

Η Εισαγωγή στις θεολογικές σπουδές και στη θεολογική σκέψη, η Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία, Ασκήσεις Ομιλητικής - Επικοινωνίας και Λειτουργικής, μαθήματα Λειτουργικής και Ομιλητικής από πηγές και από σύγχρονες μελέτες, Εισαγωγικά μαθήματα Παιδαγωγικής, η Κατηχητική και η Χριστιανική Παιδαγωγική, καθώς επίσης και το Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο.

Εξάλλου ως μαθήματα επιλογής διδάσκονται θέματα Χριστιανικής Αγωγής, η Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση, συνδυαστικά θέματα Λατρείας, Κηρύγματος και Τέχνης, η θέση της γυναίκας στη Λατρεία και τη Διακονία της Εκκλησίας, η Χριστιανική Υμνολογία και το Δίκαιο των ετεροδόξων Εκκλησιών, όπως επίσης και του Αγίου Όρους.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα ασχολούνται με τη συγχρονική και διαχρονική έρευνα και πρακτική εφαρμογή της Λειτουργικής και της Ομιλητικής, με την Παιδαγωγική και την Κατήχηση σε σχέση με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με τη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του, όπως επίσης και με τις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.