Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας

Διευθυντής
Νίκη Παπαγεωργίου Καθηγήτρια
Τμήμα Θεολογίας
Γραμματεία: 
Ιωάννης Μπουζιανάς
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996971
+30 2310 996976

Ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ηθικής, της Κοινωνιολογίας της θρησκείας και ειδικότερα του Χριστιανισμού, της Ποιμαντικής, της μελέτης του Σύγχρονου Πολιτισμού και της Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει ο Τομέας.
Συγκεκριμένα σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται μαθήματα Ηθικής, Γενικής Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογίας της θρησκείας, Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, μελέτης του Σύγχρονου Πολιτισμού, Ποιμαντικής, Κοινωνικής Ηθικής και Κοινοτικού Έργου, Βιοηθικής, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Θεολογία.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται επίσης μαθήματα Ηθικής, Κοινωνιολογίας της θρησκείας και του πολιτισμού, μελέτης κοινωνικών προβλημάτων, Ποιμαντικής και Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Στο επίπεδο της έρευνας τα μέλη του Τομέα στοχεύουν:

  1. Στη διαχρονική και συγχρονική μελέτη της θρησκείας από άποψη κοινωνιολογική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας.
  2. Στη σπουδή ζητημάτων ηθικής και ειδικότερα χριστιανικής ηθικής, στη διερεύνηση της ηθικής και κοινωνικής διάστασης  των βιοηθικών  και περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη μελέτη του ποιμαντικού και του κοινοτικού έργου.
  3. Στη μελέτη των κοινωνικών  προβλημάτων και των μορφών σύγχρονης θρησκευτικότητας, των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου πραγματοποίησης της θρησκευτικής εκπαίδευσης, των σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας, καθώς και του σύγχρονου πολιτισμού.
  4. Στην ψηφιακή επεξεργασία και ανάδειξη αντικειμένων, στοιχείων, κειμηλίων που άπτονται θεολογικών  και λοιπών δεδομένων έρευνας του Τμήματος.