Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας

Διευθυντής
Μόσχος Γκουτζιούδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Θεολογίας
Γραμματεία: 
Νικόλαος Ρόσιος
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
Πανεπιστημιούπολη
 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996938
Φαξ: 
+30 2310 996938

Ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Θρησκειολογίας και των Κλασικών Γλωσσών (Βιβλικά Εβραϊκά, Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά).

Διδακτικό αντικείμενο: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει ο Τομέας. Συγκεκριμένα, σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται μαθήματα Εισαγωγής στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, Ερμηνείας όλων των τμημάτων της Βιβλικής Γραμματείας, μαθήματα σχετικά με την Αρχαία Ελληνική θρησκεία, το Ισλάμ και αλλά μεγάλα θρησκεύματα της ανθρωπότητας, καθώς και μαθήματα Εβραϊκής, Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα.  Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκονται επίσης μαθήματα Ερμηνευτικής θεολογίας, Θρησκειολογίας και Γλώσσας. 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα εντάσσονται η μελέτη της Βίβλου, ιδιαίτερα του κειμένου της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα και του βυζαντινού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Ο υποτομέας της Θρησκειολογίας ασχολείται ερευνητικά κυρίως με το Ισλάμ και τα θρησκεύματα του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Τέλος η γλὠσσα των βιβλικών και πατερικών κειμένων  ανήκει επίσης στα ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα.

Επίσης στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα, εδώ και 40 χρόνια λειτουργεί το BIBLICUM. Πρόκειται για επιστημονική συνάντηση  όπου εκτός των μελών ΔΕΠ του Τομέα συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και θεολόγοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκαλείται συνήθως μια φορά το μήνα.  Κάθε χρόνο έχει ένα ενιαίο κεντρικό θέμα που καλύπτεται με έξι ή επτά επιμέρους εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες του Τομέα ή και άλλων  Τμημάτων του Α.Π.Θ.