Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας

Διεύθυνση: 

Τμήμα Θεολογίας,
Θεολογική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124,Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
2310-996983
Φαξ: 
2310-996991
Email: 

τηλέφωνα επικοινωνίας :
για προπτυχιακά θέματα: 2310-996983
για θέματα της Ε.Κ.Μ.Σ.  : 2310-991308
για μεταπτυχιακά θέματα: 2310-996982 & -991308
για διδακτορικά:   2310-9991308
για λοιπά θέματα : 2310-996981

Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image