Υπολογιστική Νησίδα TOPOLAB

Το TopoLab, η υπολογιστική νησίδα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., δημιουργήθηκε το 1995 και έκτοτε λειτουργεί σε καθημερινή βάση για να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών. Στεγάζεται σε δύο χώρους των 80 τ.μ. (Topolab) και 40 τ.μ. (Topolab-2) στον τελευταίο όροφο της πτέρυγας Τοπογράφων (αίθουσα 307).  Η διαχείρηση της λειτουργίας της Νησίδας διενεργείται από τους Πατώνη Φώτιο, ΕΔΙΠ ΤΑΤΜ, Σαραφίδη Δημήτριο, ΕΔΙΠ ΤΑΤΜ, Τσουκαλά Αντωνία, ΕΔΙΠ ΤΑΤΜ και Φυλακτάκη Αναστάσιο, Διοικητικό Υπάλληλο ΤΑΤΜ.

Η χρήση της νησίδας υπόκειται σε συνεργασία με το ΚΥΤΠ (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής) του ΑΠΘ από το 2003, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικής του ΑΠΘ, ιδρυματικό έργο) και διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Νησίδων ΑΠΘ που εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ στη συνεδρίαση αριθμ. 2741/26-6-2002.

Στη Νησίδα υπάρχουν 24 Η/Υ στην κεντρική αίθουσα και 26 Η/Υ στη βοηθητική αίθουσα. Η νησίδα διαθέτει έναν εκτυπωτή ασπρόμαυρο Lazer. Επιπρόσθετα, έχει εγκατασταθεί σύστημα προβολής (data show).

 

Υπεύθυνος/η: 
Βασίλειος Γρηγοριάδης Επίκουρος Καθηγητής
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Υπολογιστική Νησίδα TOPOLAB

Πτέρυγα Τοπογράφων -Αίθουσα 307 (3ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995830