Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών περιέχει και εμπλουτίζεται με βιβλία και περιοδικά που αφορούν κυρίως το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος. Το Υλικό της βιβλιοθήκης είναι πλήρως μηχανογραφημένο. Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει νησίδα 3 υπολογιστών συνδεδεμένων στο δίκτυο του Α.Π.Θ., μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση τόσο στο υλικό της βιβλιοθήκης, όσο και στο υλικό όλων των βιβλιοθηκών που υπάρχουν στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (heal link).

 

Στόχος της βιβλιοθήκης είναι :

  • Η υποστήριξη των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, όλων των μελών του τμήματος (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κ.α.) όπως και εξωτερικών χρηστών.
  • Η αποτελεσματική πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης .
  • Η εκμάθηση του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης καθώς και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο της πτέρυγας τοπογράφων, ως δανειστική και ως αναγνωστήριο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας ανακοινώνονται στην ειδική πινακίδα εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης: Τσεβά Ευαγγελία, Βιβλιοθηκονόμος.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Ευαγγελία Τσεβά Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 994377
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχνανικών

Κτίριο Τοπογράφων

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη