Υπεύθυνος: 

Μαρία Μαγγιρίδου Διοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη
Μαρία Μαγγιρίδου

Τ: 

+30 2310 996911

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δικαστικό Γραφείο
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή"
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο χειρισμός δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Α.Π.Θ. και η δικαστική εκπροσώπησή του ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής.