Δικαστικό Γραφείο

Προϊσταμένη
Μαρία Μαγγιρίδου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996911
+30 2310 996780
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δικαστικό Γραφείο
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή"
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 

Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο χειρισμός δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Α.Π.Θ. και η δικαστική εκπροσώπησή του ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής.

Προσωπικό:

-  Μαρία Μαγγιρίδου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Προϊσταμένη του Γραφείου με σχέση έμμισθης εντολής

-  Ευάγγελος Κώστας, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής