Γραμματεία Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Προϊσταμένη
Ελένη Κουτούση
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997571
+30 2310 997572
+30 2310 997576
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Στην αρμοδιότητα της υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Σχολείου, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής και η εκτέλεση των αποφάσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου, οι εγγραφές σπουδαστών, τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, η σύνταξη και εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου του Σχολείου, η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκδρομών εσωτερικού και λοιπές εκδηλώσεις.