Γραφείο Τύπου

Προϊσταμένη
Αικατερίνη Τζουμπάρη
Ελπίς Βιάννη
Μητροδώρα Καραγεωργίδου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997158
+30 2310 997162
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Τύπου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη

 

Στην αρμοδιότητά του υπάγεται η δημοσιογραφική κάλυψη της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.