Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών
Κτίριο Διοίκησης "Καραθεοδωρή", 7ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Γραμματεία Πρύτανη
Αλεξάνδρα Τζανεράκη, τηλ: +30 2310 996703
Μαρία Παρασκευά, τηλ: +30 2310 996715
Ιωάννα Γεωργαντζή, τηλ.: +30 2310 996728 (ώρες: 14.00 - 20:00)

Φαξ : +30 2310 996706
e-mail: rector-secretary@auth.gr
 

Γραμματεία Αναπληρωτή  Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Αριάδνη Ανδρεάδου
Τηλ.: +30 2310 996848
Φαξ : +30 2310 996855
e-mail: vrect-rc-secretary@auth.gr
 

Γραμματεία Αναπληρωτή Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων
Άρτεμις Πλουμπή
τηλ: +30 2310 99 6713
Φαξ : +30 2310 996729
e-mail:vrect-hr-secretary@auth.gr

Γραμματεία Αναπληρώτριας Πρύτανη  Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Βασιλική Μπούκλα
Τηλ.: +30 2310 996709
Φαξ : +30 2310 997309
e-mail: vrect-ac-secretary@auth.gr

Γραμματεία Αναπληρώτριας Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αριάδνη Ανδρεάδου
Τηλ.: +30 2310 996848
Φαξ : +30 2310 996855
e-mail: vrect-pd-secretary@auth.gr

Γραμματεία Αναπληρωτή  Πρύτανη Οικονομικών
Ελένη Εμμανουήλ
Τηλ.: +30 2310 996716
Φαξ : +30 2310 997390
e-mail:vrect-ec-secretary@auth.gr

Γενικών Καθηκόντων:
Δημήτρης Βαγενάς, τηλ.: +30 2310 996707