Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών
Κτίριο Διοίκησης "Καραθεοδωρή", 7ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Γραμματεία Πρύτανη
Γλυκερία Πήτα, τηλ: +30 2310 996703
Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη, τηλ: +30 2310 996715
Ειρήνη - Μαρία Τζιώγα, τηλ +30 2310 996628
Σταύρος Σταυρουλάκης, τηλ +30 2310 996728

Φαξ : +30 2310 996706
e-mail: rector-secretary@auth.gr
 

Γραμματεία Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αγάθη Φαράντζου τηλ.: +30 2310 996848
Ευαγγελία Παπαδήμα τηλ +30 2310 995140 (ΕΛΚΕ)

Φαξ : +30 2310 996855
e-mail: vrect-rc-secretary@auth.gr
 

Γραμματεία Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Βασιλική Μπούκλα τηλ: +30 2310 996713

Φαξ : +30 2310 996729
e-mail:vrect-ad-secretary@auth.gr

Γραμματεία Αντιπρύτανη  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Ελευθερία Φυτοπούλου τηλ.: +30 2310 996709

Φαξ : +30 2310 997390
e-mail: vrect-ac-secretary@auth.gr

Γραμματεία Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Κατερίνα Τζουμπάρη τηλ.: +30 2310 996716

Φαξ : +30 2310 997390
e-mail: vrect-ec-secretary@auth.gr

Γενικών Καθηκόντων:
Δημήτρης Βαγενάς, τηλ.: +30 2310 996707