Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Υπεύθυνος
Κυριαζής Πιτιλάκης Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διεύθυνση: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
3ης Σεπτεμβρίου –Πανεπιστημιούπολη
546 36, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 994009
Fax: 
+30 2310 853283
Email: 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Α.Π.Θ. αποτελεί μία νεοσύστατη, καινοτόμο δομή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.

Κύριος ρόλος της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι ο συντονισμός των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας με σκοπό τη συνένωση και μετεξέλιξη αυτών των δομών, την ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για θέματα σχετικά με τη διασύνδεση και εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας και τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους πράξεων (Γραφείου Διασύνδεσης, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας), μέσω του οποίου διενεργούνται άμεσα και αυτοματοποιημένα ενέργειες όπως:

  • Δημιουργία καρτέλας φοιτητή/αποφοίτου για λήψη ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με θέσεις εργασίας, ανάρτηση Βιογραφικού Σημειώματος, αίτηση πρακτικής άσκησης κ.ά.
  • Δημιουργία καρτέλας εργοδότη/φορέα για ανάρτηση θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης, συμμετοχή στο δίκτυο Mentoring.
  • Αναζήτηση στη βάση δεδομένων για θέσεις εργασίας & πρακτικής άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά ενδιαφέροντα, μεταπτυχιακά, υποτροφίες, ακαδημαϊκούς συμβούλους, μέντορες.
  • Ενίσχυση διαδικασιών αξιολόγησης.