Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

Υπεύθυνος
Ευστράτιος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης