Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

Υπεύθυνος
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής