Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ

Τηλέφωνο: 
+30 2130 997004
Fax: 
+30 2130 997004
Email: 
post image

Ο «ΙΑΣΩΝ» είναι ένα σταθερό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συστάθηκε το 1994 με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών και με την έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ, και στόχο έχει την ίδρυση ή την πρακτική ενίσχυση πυρήνων ελληνικών σπουδών σε δεκαέξι (16) πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Ζώνης. Εκτελεστικός μοχλός του είναι η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. 
 
Τα 16 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια είναι τα εξής:
(α) στη Ρωσία: Κρατικό Πανεπιστήμιο «Μ. Λομονόσοφ» της Μόσχας, Κρατικό Πανεπιστήμιο της  Αγίας Πετρούπολης, Κρατικό Πανεπιστήμιο «Κουμπάν» του Κρασνοντάρ, Κρατικό Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. 
β) στην Ουκρανία:  Εθνικό Πανεπιστήμιο «Τ. Σεβτσένκο» του Κιέβου, Εθνικό Πανεπιστήμιο «Ι. Μέτσνικοφ» της Οδησσός, Εθνικό Πανεπιστήμιο «Ι. Φρανκό» του Λβίβ, Εθνικό Πανεπιστήμιο « Ι. Βερνάντσκι» της Συμφερούπολης, Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης. 
(γ) στη Γεωργία:  Κρατικό Πανεπιστήμιο «Ι. Ντζαβαχισβίλι» της Τιφλίδας, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Αχάλτσιχε, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Βατούμ.
Ακόμη, τα: Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ερεβάν (στην Αρμενία), Πανεπιστήμιο του Κισινάου (στη Μολδαβία), Πανεπιστήμιο του Ιασίου και Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (στη Ρουμανία). 
 
Καθένα από αυτά τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών -πλήρη ή πυρηνικά (Mini-departments of Greek Studies)- πρέπει να συγκροτεί σώμα από τρία τουλάχιστον διδακτικά στελέχη, να διαθέτει στοιχειώδη βιβλιοθήκη και βασικό εξοπλισμό, και η διδακτική και ερευνητική του δραστηριότητα να συνιστά πλήρες πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί σε κρατικό πτυχίο, αναγνωρισμένο από τις επίσημες αρχές των κρατών αυτών. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. σταδιακά υπέγραψε προγραμματική συμφωνία με καθένα από τα παραπάνω ιδρύματα και δια του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» προχώρησε στην ενίσχυσή τους.
 
Η ενίσχυση αυτή προβλέπει: (α) πραγματοποίηση εκατέρωθεν επιτόπιων επισκέψεων στα ΑΕΙ για πλήρη και ακριβή  αποτύπωση των αναγκών τους, (β) παροχή ερευνητικών μέσων και διευκολύνσεων από το Α.Π.Θ. προς τα ξένα αυτά Πανεπιστήμια και Τμήματα για όλο το ανθρώπινο δυναμικό τους (για διδάσκοντες και διδασκομένους), καθώς και  χορήγηση υποτροφιών για εκμάθηση της ελληνικής και για μετεκπαίδευση στο Α.Π.Θ. Επίσης αγοράστηκαν εδώ και αποστάλθηκαν: (α) βασική βιβλιοθήκη (1000 τόμων) της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και μια μικρότερη (250 τόμων) της Ελληνικής Ιστορίας (β) τεχνικός εξοπλισμός. Οργανώνονται επίσης σεμινάρια και συνέδρια. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 10.000 βιβλία έχουν σταλεί στα 14 από τα 16 εν λόγω Πανεπιστήμια, 400 αριστούχοι φοιτητές, 35 εκπαιδευτικοί και 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές έλαβαν υποτροφίες και παρακολούθησαν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Κάποια ΑΕΙ έλαβαν τεχνικό εξοπλισμό και διεξήχθησαν, με δική μας ουσιαστική στήριξη και υποδομή, συνέδρια και σεμινάρια εκτός Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα ενισχύεται τακτικά ή έκτακτα από: την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ, τα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού και ΥΠ.Ε.Π.Θ., το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν), τους Δήμους Νεάπολης και Καλαμαριάς, τη Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς, κάποτε και από ιδιώτες.
 
Το πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ», που χρηματοδοτείται κυρίως από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ, υλοποιείται υπό την επίβλεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιωάννη Μυλόπουλο,  υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας Ιωάννη Ν. Καζάζη, και συντονίζεται από την καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριάκου. Υπεύθυνος για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Φωτιάδης, υπάλληλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ.