Στέγαση Αλλοδαπών Φοιτητών

Email: 
post image

Οι εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/accommodation-list, όπου μπορούν να βρουν αγγελίες ενοικίασης ακινήτου αναρτημένες από ανεξάρτητους ιδιοκτήτες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.