Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας

Πρόεδρος
Χαράλαμπος Φείδας Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Κατασκήνωσης Καλάνδρας
Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)
Ισόγειο, γραφείο 9
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995350
+30 23740 41200
Fax: 
+30 2310 991186
Email: 
kalandra

Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση λειτουργεί στην Καλάνδρα Χαλκιδικής από το 1960 και αποτελεί ιδιοκτησία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Την ευθύνη για τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης έχει η Διοίκηση του ΑΠΘ.

Η Επιτροπή Κατασκήνωσης Καλάνδρας έχει εισηγητικό, επικουρικό και οργανωτικό ρόλο ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Κατασκήνωσης. Δικαίωμα διαμονής σε αυτήν έχουν όλοι οι φοιτητές, το προσωπικό, καθώς και οι συνταξιούχοι του ΑΠΘ

Η Κατασκήνωση αποτελεί ένα δημόσιο χώρο αναψυχής, εκπαίδευσης και πολιτισμού για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της. Ως εκ τούτου, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης και την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας.