Πρόγραμμα Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου ΑΠΘ

Αναλυτικά το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες: www.gym.auth.gr

Τηλέφωνα:

2310992672

2310992630
Εγγραφές