Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

Για την εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο απαιτούνται

Φοιτητής/τρια που δεν έχει κάνει εγγραφή δεν έχει δικαίωμα εισόδου στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

_________________________________________________________

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο απαιτούνται:

_______________________________________________________

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ

Για την εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο απαιτούνται