Τομέας 4 Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Ο 4ος Τομέας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της υγιεινής και της τεχνολογίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως και της υγιεινής και της τεχνολογίας του γάλακτος.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών Εργαστηρίων που συνιστούν τον 4ο Τομέα αφιερώνουν την διδακτική και ερευνητική τους εργασία σε μικροβιολογικά, χημικά και τεχνολογικά αντικείμενα της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Τεχνολογίας των Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Μικροβιολογία Τροφίμων είναι έμπειρα και κατάλληλα εκπαιδευμένα σε όλα τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας Τροφίμων. Η εργασία τους στο αντικείμενο αυτό αναφέρεται στην απομόνωση και στην ταυτοποίηση μικροοργανισμών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα και τη συμπεριφορά τους στα τρόφιμα (παθογόνα, δυνητικά παθογόνα και καλλιέργειες εκκίνησης) τόσο με τις κλασσικές μεθόδους όσο και με μοριακές τεχνικές (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, PCR).

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασχολούνται εξειδικευμένα με την Χημική Ανάλυση Τροφίμων είναι έμπειρα στον προσδιορισμό καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως αλλά και στην διαμόρφωση φυσικοχημικών μεθοδολογιών για την ανάλυση των καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων. Επίσης, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα περιλαμβάνεται και η έρευνα πάνω στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων με τη χρήση μοντέρνων ενόργανων τεχνικών για την ανάλυση βιταμινών, λιπιδίων, αμινοξέων, πρωτεϊνών και άλλων συστατικών των τροφίμων αλλά και πάνω στην ασφάλεια των οστρακοειδών από βιοτοξίνες (DSP, ASP, PSP).

Και τα τρία Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα (συσκευές PCR, HPLC, GC, IR κ.ά.).

Διευθυντής τομέα:
Αμβροσιάδης Ιωάννης
Τηλ: 2310 999814
Fax: 2310 999812
email: ambros@vet.auth.gr

Καθηγητές τομέα:
Αμβροσιάδης Ιωάννης
Κοϊδης Παύλος-Ρωμύλος
Παπαγεωργίου Δημήτριος

Αναπληρωτές καθηγητές
Ιωσηφίδου Ελένη
Σούλτος Νικόλαος
Φλετούρης Δημήτριος

Επίκουροι καθηγητές
Αμπραχίμ Αμίν
Παπαβέργου Αικατερίνη
Παπαγιάννη Μαρία
Παπαπαναγιώτου Ηλίας

Λέκτορες
Αγγελίδης Απόστολος
Σεργκελίδης Δανιήλ

ΕΤΕΠ
Γιαννακού Κ.
Τριανταφύλλου Ι.

ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Ζέτου Φ.

Εργολάβοι
Παπαδόπουλος Γ.
Τσακαλέλης Σ.
 

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Διευθυντής: Καθηγητής Παύλος-Ρωμύλος Κοΐδης
Τηλ: 2310 999805
email: koidispa@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αμπραχίμ Αμίν
Ιωσηφίδου Ελένη
Κοΐδης Παύλος-Ρωμύλος
Παπαπαναγιώτου Ηλίας
Σεργκελίδης Δανιήλ
Σούλτος Νικόλαος

Βοηθητικό Προσωπικό
Ιωάννης Τριανταφύλλου, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλ.: 231 099 9839

Υποψήφιοι διδάκτορες
Θωμαή Λάζου
Ιωάννης Σακαρίδης

Ομότιμοι καθηγητές
Γενηγιώργης Κωνσταντίνος
Καραιωάννογλου Πρόδρομος
Πανέτσος Αχιλλέας

Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Αμβροσιάδης
Τηλ: 2310 999814
Fax: 2310 999812
email: ambros@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αμβροσιάδης Ιωάννης
Παπαβέργου Αικατερίνη
Παπαγιάννη Μαρία

Βοηθητικό Προσωπικό
Φανή Ζέτου, Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ
Τηλ.: 231 099 9826

Υποψήφιοι διδάκτορες
Αναστασιάδου Σοφία
Μάγρα Ταξιαρχούλα
Τζήκας Ζήσης

Ομότιμοι καθηγητές
Σπυρίδων Γεωργάκης

Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου
Τηλ: 2310 999809
Fax: 2310 999801
email: dkpapag@vet.auth.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Αγγελίδης Απόστολος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Φλετούρης Δημήτριος

Βοηθητικό Προσωπικό
Ζαχαρίας Παπαδόπουλος, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλ.: 231 099 9820

Κωνσταντίνος Γιαννακού, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλ.: 231 099 9809