Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για το γνωστικό αντικείμενο: «Γλυπτική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Ζωγραφική"
"Γλυπτική"
"Χαρακτική"
"Φωτογραφία"
"Ιστορία Νεώτερης και Σύγχρονης Τέχνης από την Αναγέννηση ως την Τέχνη των ημερών μας"
"Ιστορία των Αρχαίων Πολιτισμών με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική Κλασική Αρχαιότητα"
"Αισθητική"
"Εικαστικές Τέχνες επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας"
"Ψηφιακά Μέσα Ψηφιακός Σχεδιασμός"
"Βιομηχανικός Σχεδιασμός"
"Ιστορία της Τέχνης"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: