Γιαννακουδάκης Ανδρέας – Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Καθηγητής
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
της  ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο καθηγητής Γιαννακουδάκης Ανδρέας του Δημητρίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Τελείωσε το 1973 το Β΄ Λύκειο Θεσσαλονίκης. Έλαβε το πτυχίο Χημείας (τον Ιούλιο του 1977) με «άριστα» (βαθμός 9,52). Εγγράφηκε στο Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής και έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού με «λίαν καλώς» (βαθμός 8,10). Μετά την 28-μηνη θητεία του στον Ελληνικό Στρατό αφυπηρέτησε με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Το 1981 διορίστηκε Επιστημονικός συνεργάτης στην Β’ Τακτική Έδρα Ανόργανης Χημείας. Το 1982 έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής με βαθμό «άριστα». Το 1982 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας στον Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας και στη συνέχεια το 1984 Λέκτορας στον Τομέα Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Το 1985 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Ανέπτυξε ερευνητική συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας των Πανεπιστημίων του Μονάχου, του Μίνστερ και του Γκρατς στο ερευνητικό πεδίο της Φυσικοχημείας – Ηλεκτροχημείας. Το 1990 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Τομέα Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Το 2012 εκλέχθηκε Καθηγητής στο γνωστικό πεδίο της Ηλεκτροχημείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται, κυρίως, σε δυο κατευθύνσεις: στο πεδίο της Φυσικής Χημείας – Ηλεκτροχημείας και στο πεδίο της Χημικής Εκπαίδευσης με την εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Διδάσκει επί 39 συναπτά έτη ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών αντικειμένων της επιστήμης της Χημείας και των Μαθηματικών σε προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και λογισμικών, που χρησιμοποιούνται στη Μέση και στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι σημαντικότερες Διοικητικές θέσεις που έχει υπηρετήσει είναι:
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ  (2006-2010)
ΜΕΛΟΣ Συμβουλίου του Ιδρύματος του Α.Π.Θ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. (3 διετείς θητείες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Επιτροπής παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το Α.Π.Θ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Επιτροπής Ναυταθλητισμού του Α.Π.Θ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Εργαστηρίου Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
ΜΕΛΟΣ Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συλλόγου Φίλων του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών
ΜΕΛΟΣ Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.).
ΜΕΛΟΣ Ένωσης Ελλήνων Χημικών
ΜΕΛΟΣ Συμβουλίου των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
ΜΕΛΟΣ Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος
ΜΕΛΟΣ Ένωσης Ελλήνων Μαθηματικών

Μετάβαση στο περιεχόμενο