Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου και τις αποφάσεις της 90ης Συνόδου Πρυτάνεων και Δ.Ε. των Eλληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε 13-16 Μαρτίου 2019, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 17/03/2019 @ 12:13