Αποφάσεις 90ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου και τις αποφάσεις της 90ης Συνόδου Πρυτάνεων και Δ.Ε. των Eλληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε 13-16 Μαρτίου 2019, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συνημμένα αρχεία