Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης ΑΠΘ
Καθηγητής Χαράλαμπος Ν. Φείδας
τηλ. +30 2310 996703, +30 2310 996715, +30 2310 996728
e-mail: rector@auth.grrector-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
Καθηγητής Κυριάκος Υάκινθος
τηλ. +30 2310 996826 +30 2310994033 , +30 2310 996848
e-mail: vice-rector-rc@auth.grvrect-rc-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Καθηγητής Γεώργιος Τζέτζης
τηλ. +30 2310 996712, +30 2310 996713
e-mail: vice-rector-ac@auth.grvrect-ac-secretary@auth.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Υποδομών
Καθηγητής Δημήτριος Κουσενίδης
τηλ. +30 2310 996711, +30 2310 996716
e-mail: vice-rector-ec@auth.grvrect-ec-secretary@auth.gr

Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αν. Καθηγήτρια Στέλλα Λάββα
τηλ +30 2310 996726, +30 2310 996709
e-mail: vice-rector-ad@auth.grvrect-ad-secretary@auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο