Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Θωμαή Αλεξίου

+30 2310995165

info@lance.auth.gr

 • Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Προσφέρει μαθήματα αγγλικήςγερμανικήςγαλλικής και ιταλικής γλώσσας ειδικότητας στους φοιτητές  και φοιτήτριες του ΑΠΘ.  Στο πλαίσιο της δια βίου εκμάθησης των γλωσσών και αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του σε επίπεδο προσφοράς γλωσσικών υπηρεσιών το Κ.Δ.Ξ.Γ. – μετά από σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου – διεύρυνε τη διδασκαλία των γλωσσών που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές  και φοιτήτριες με τη διδασκαλία της τουρκικής (διαπανεπιστημιακή συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Canakkale της Τουρκίας) και ρωσικής γλώσσας (Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ: Ελληνικές σπουδές στις Παρευξείνιες χώρες).
   
  Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Τα μαθήματα αγγλικήςγερμανικήςγαλλικής και ιταλικής γλώσσας έχουν ως στόχο στο να αποκτήσουν οι φοιτητές  και φοιτήτριες δεξιότητες στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας. Η διδασκαλία της τουρκικής και ρωσικής γλώσσας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές  και φοιτήτριες γενικές γλωσσικές δεξιότητες.
   
  Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από ένα μέχρι και έξι εξάμηνα, είναι υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή ελεύθερα επιλεγόμενα, και πιστώνονται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων με διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
  Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα γλώσσας όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο