Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Μαρίνα Ματθαιουδάκη

+30 2310995165

info@lance.auth.gr

 • Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Προσφέρει μαθήματα αγγλικήςγερμανικήςγαλλικής και ιταλικής γλώσσας ειδικότητας στους φοιτητές  και στις φοιτήτριες του ΑΠΘ.  Στο πλαίσιο της δια βίου εκμάθησης των γλωσσών και αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του σε επίπεδο προσφοράς γλωσσικών υπηρεσιών, το Κ.Δ.Ξ.Γ. – μετά από σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ– διεύρυνε το 2010 τη διδασκαλία των γλωσσών που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές  και φοιτήτριες με τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας  στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακής συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Canakkale της Τουρκίας μέχρι το 2015.

   Η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας παρέχεται από το 2010 σε συνεργασία με το Κ.Δ.Ξ.Γ. στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΑΣΩΝ: «Ελληνικές σπουδές στις Παρευξείνιες χώρες».


  Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

  Τα μαθήματα αγγλικήςγερμανικήςγαλλικής και ιταλικής γλώσσας έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Α.Π.Θ. να αποκτήσουν δεξιότητες στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας. Η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές  και φοιτήτριες γενικές γλωσσικές δεξιότητες.
   
  Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από ένα μέχρι και έξι εξάμηνα, είναι υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή ελεύθερα επιλεγόμενα, και πιστώνονται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων με διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα γλώσσας όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο