Προπτυχιακές Σπουδές

Στο Α.Π.Θ. προσφέρονται 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα, δέκα εξάμηνα και στην Ιατρική Σχολή δώδεκα εξάμηνα σπουδών.
 
Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής.

Τμήμα Σπουδών

Μετάβαση στο περιεχόμενο