Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Αικατερίνη Καλλιαρίδου

 • Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας (ΓΔ) του ΑΠΘ λειτουργεί από το 1997 στα πρότυπα ανάλογων γραφείων σταδιοδρομίας που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  Στόχος του ΓΔ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του ΑΠΘ  να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.
  Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά στις σπουδές, τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τομείς πληροφόρησης είναι οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του ΑΠΘ, εργοδοτικοί και επαγγελματικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια) και η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών.

  Επιπλέον, το ΓΔ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

  Τέλος, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται ημερίδες και σεμινάρια με θέμα την πληροφόρηση στους παραπάνω τομείς.

  Σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ αποτελείται από το κεντρικό γραφείο και 3 περιφερειακά τα οποία στεγάζονται:

  • Περιφερειακό Γραφείο Ι, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
   (1ος όροφος, αίθουσα 114, πάνω από τη Γραμματεία του Οικονομικού Τμήματος),
   τηλ. 2310.99.6644, -46, -47, 2310 999320, 2310.99.7350, φαξ: 2310.99.6645.
  • Περιφερειακό Γραφείο ΙΙ, Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
   (ισόγειο κτιρίου επί της Γ’ Σεπτεμβρίου)
   τηλ. 2310.99.5831, -33, -41, φαξ: 2310.99.5840.

  Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθημερινά 10:00 – 14:00.

 • Μαρία Βογιατζή
  Αικατερίνη Παπακώτα
  Αικατερίνη Κουϊμτζή
  Όλγα Τσιανάκα

Μετάβαση στο περιεχόμενο