Αρχαιολογικές Ανασκαφές

Η ανασκαφική δραστηριότητα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ έχει φέρει στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της αρχαιολογικής έρευνας και στην πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ανασκαφικές μεθόδους.

Συγκεκριμένα, οι πανεπιστημιακές ανασκαφές εντοπίζονται στις ακόλουθες θέσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πανεπιστημιακές ανασκαφές, επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο