Πανεπιστημιακές Μονάδες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει το ακόλουθο ευρύ φάσμα μονάδων και υπηρεσιών που στηρίζουν και προωθούν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο