Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο