Δείκτες Έρευνας

Οι δείκτες έρευνας που παρουσιάζονται, δίνουν μια εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καταγράφεται στα πληροφοριακά συστήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ..Οι δείκτες έρευνας αναφέρονται στο ερευνητικό δυναμικό που απασχολήθηκε σε ερευνητικά προγράμματα, την προέλευση της χρηματοδότησης, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.

Οι δείκτες αυτοί εμπλουτίζονται συνεχώς, ώστε να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι μελλοντικός μας στόχος είναι να παρουσιαστούν στοιχεία και για τη σημαντική έρευνα που επιτελείται στο Α.Π.Θ. και δεν εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο