Πρακτική Άσκηση

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση” 2014 – 2020

Στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενός από τα 39 Τμήματα του Ιδρύματος που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Α.Π.Θ.”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση” 2014 – 2020. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θέσει το κάθε Τμήμα. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς  πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν τα ακόλουθα οφέλη: 

 • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της απαραίτητης εξωστρέφειας,
 • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται, 
 • Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο σε διάφορες φάσεις της Παραγωγής, 
 • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.   

Γενικές Πληροφορίες του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

 • Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές / φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό   διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών (*ανάλογα με το Τμήμα) σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.
 • Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών / φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.
 • Οι φοιτητές / φοιτήτριες των Σχολών / Τμημάτων του Α.Π.Θ., που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,  μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και σε όποια άλλη πόλη της Ελλάδας επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα δεν  καλύπτει έξοδα διαμονής.
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές & φοιτήτριες από τα  39 Τμήματα του Α.Π.Θ., που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών και να έχουν  αποκτήσει  επαρκείς γνώσεις για τα αντικείμενα στα οποία θα ασκηθούν. Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των Φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  καθορίζονται από τα Τμήματα.

Ιδρυματικά Υπεύθυνος:
Αντώνης Κορωναίος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, 
Τ: +30 2310 998515, 
Ε: koroneos@geo.auth.gr

Διεύθυνση: 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,
Κτίριο Διοίκησης, Είσοδος εξωτερική (δίπλα από την Αίθουσα Τελετών)
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Ώρες Εξυπηρέτησης: Δευτέρα–Παρασκευή: 8.30 π.μ. – 3 μ.μ. 
Τ: +30 2310 997136
F: +30 2310 997067 
Whttps://dasta.auth.gr
E: praktiki@auth.gr
 
Άλλοι τρόποι Πρακτικής Άσκησης στο Α.Π.Θ.
Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες Α.Π.Θ. μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Εκτός ΕΣΠΑ αλλά με τη συνδρομή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. (χρηματοδότηση από τους Φορείς Υποδοχής): μόνο στην περίπτωση που είναι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενός από τα 39 Τμήματα του Ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., 2310997136, praktiki@auth.gr.
 2. Εκτός ΕΣΠΑ μέσω ανεξάρτητων προγραμμάτων που προσφέρουν διάφοροι Φορείς Υποδοχής: μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, όσο και οι απόφοιτοι.
 3. Εκτός ΕΣΠΑ μέσω των θέσεων που αναρτά το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, όσο και οι απόφοιτοι, ανάλογα με τη θέση που ανακοινώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
 4. Μέσω του Προγράμματος Erasmus: για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.
 5. Μέσω της AIESEC: για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την AIESEC.
Μετάβαση στο περιεχόμενο