Εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης 2023

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

International Open Call for Expression of Interest for the nomination of the external members of the Administrative Council of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

Μετάβαση στο περιεχόμενο