Εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης 2023

Επαναπροκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Υπόδειγμα αίτησης

Νέα Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Υποδείγματα Αίτησης

New International Open Call for expression of interest for the nomination of the external members of the Administrative Council of the Aristotle University of Thessaloniki. (AUTH)-Application forms

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.

Αλφαβητικός πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για τις θέσεις εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση Κ.Ε.Ε. της 31ης Αυγούστου 2023)

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

Αναστασιάδης Κυριάκος

Αποστολίδης Απόστολος

Ζαρωτιάδης Γρηγόριος

Ζιάκα Αγγελική

Ζωγραφιδης Γεώργιος

Κίτση Αικατερίνη

Πάλλας Αθανάσιος

Στυλιανίδης Ευστράτιος

Τσαγγαλίδης Αναστάσιος

Φείδας Χαράλαμπος

Εκλογικός κατάλογος Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)-Εκλεκτόρων των εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επικύρωση εκλογικού καταλόγου από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και εκλογής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξαγωγή αποτελεσμάτων από τη ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ

Πίνακας υποψηφίων για τις θέσεις εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ

Εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης – Μάιος 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο