Συμβούλιο Διοίκησης

Συμβούλιο Διοίκησης (βάσει του νόμου 4957/2022, άρθρα 8, 13 και 14)

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 που σχετίζονται με οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέματα του Α.Ε.Ι. Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών του. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν και οι 4 Αντιπρυτάνεις: α) Έρευνας και Καινοτομίας, β) Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, γ) Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Υποδομών και δ) Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Βάσει του ΦΕΚ 1287/29.11.2023, η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ως εξής:

Εσωτερικά Μέλη

Φείδας Χαράλαμπος του Νικολάου, Πρύτανης και Πρόεδρος του Σ.Δ., Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών  Επιστημών. e-mail: hfeidas@geo.auth.gr

Αναστασιάδης Κυριάκος του Ηρακλή, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. e-mail: anastasi@auth.gr

Στυλιανίδης Ευστράτιος του Ανδρέα, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής. e-mail: sstyl@plandevel.auth.gr

Ζαρωτιάδης Γρηγόριος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. e-mail: gzarotia@econ.auth.gr

Αποστολίδης Απόστολος του Πασχάλη, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. e-mail: apaposto@agro.auth.gr

 Ζωγραφίδης Γεώργιος του Λαζάρου, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής. e-mail: zograf@edlit.auth.gr

Εξωτερικά Μέλη

 Σταματιάδης Νικηφόρος του Νεοφύτου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Kentucky, ΗΠΑ.
 e-mail: nik.stamat@uky.edu

Αγγελιδάκη Ειρήνη του, Καθηγήτρια του Technical University ofDenmark (DTU), ΔΑΝΙΑ.
e-mail: iria@kt.dtu.dk

Παπαντώνης Δημήτριος του Ευαγγέλου, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
e-mail: papan4511@gmail.com

Βάββας Δημήτριος του Γεωργίου, Καθηγητής Οφθαλμολογίας /Διευθυντής Αμφιβληστροειδούς, Harvard Medical School, ΗΠΑ. e-mail: Demetrios_Vavvas@meei.harvard.edu

Τσατσαρώνης Γεώργιος του Αστέριου, Καθηγητής Πολυτεχνείου Βερολίνου, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
e-mail: Georgios.tsatsaronis@tu-berlin.de

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λήγει την 31η Αυγούστου 2027.

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης:
τηλ. : +30 2310 996892, 996893, 996880, 996881
e-mail: gram-symvoulioudioikisis@ad.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο