Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Γεώργιος Τζέτζης

+30 2310996499

modip@auth.gr

 • O ρόλος της Μoνάδας Διασφάλισης Ποιότητας-ΜΟΔΙΠ των ελληνικών ΑΕΙ (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, Άρθρο 14) συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  1. Ανάπτυξη πολιτικής, στρατηγικής και διαδικασιών βελτίωσης του Ιδρύματος

  2. Οργάνωση, λειτουργία και βελτίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας

  3. Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των μονάδων

  4. Υποστήριξη διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των Π.Σ.

  Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ θέλει να συνεχίσει την παράδοση του Πανεπιστημίου μας, να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και πολλών ξένων, σε όλα τα επίπεδα: της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού, της σύνδεσης με την κοινωνία.

  Στόχοι της ΜΟΔΙΠ είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου
  • η βελτίωση της ποιότητα των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ -πρωτίστως προς τους φοιτητές, αλλά και προς όλο το προσωπικό, ΔΕΠ, διοικητικό κλπ.
  • η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο ΑΠΘ
  • η ανάδειξη του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ, στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΑΠΘ, (το πληροφοριακό σύστημα της «ΜΟΔΙΠ» ή Έργο ΜΟΔΙΠ, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται) συμβάλλει καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

  • Παρασκευή Τοπάλογλου
  • Σοφία Τσίπα
  • Γεωργία Βούβαρη
Μετάβαση στο περιεχόμενο