Υπηρεσίες Δικτύων, Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Το Πανεπιστήμιο επενδύει διαρκώς σε τεχνογνωσία και υποδομές σε θέματα Δικτύων, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ώστε η πολυπληθής κοινότητα των χρηστών του να απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με τεχνολογίες αιχμής. Τη στρατηγική σε αυτούς τους τομείς χαράσσει η Επιτροπή Ψηφιακής  Διακυβέρνησης (ΕΨΔ), που στη συνέχεια υλοποιεί και υποστηρίζει το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο