Ενώσεις Φοιτητών

 1. AEGEE- European Students Forum http://www.aegee.org
 2. A.I.E.S.E.C. – Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales https://aiesec.gr/
 3. B.E.S.T. – Board of European Students of Technology http://www.best.eu.org
 4. Co.Mv.o.S. (Cooperation and Motivation of Students) http://comvos-uni.gr
 5. Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΕΦΙΕ  http://www.eefie.org.gr/
 6. ELSA Thessaloniki – European Law Students’ Association, http://thessaloniki.elsa-greece.org
 7. Erasmus Student Network of A.U.TH.  http://www.auth.esngreece.gr
 8. HelMSIC – Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής http://www.helmsic.gr
 9. IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience http://www.iaeste.org
 10. IEEE AUTh Branch – Institute of Electrical and Electronics Engineers, http://ieee.ee.auth.gr
 11. IVSA – International Veterinary Students’ Association, http://www.ivsagreece.org
 12. AUTH SEG Student Chapter, https://authseg.wordpress.com/
 13. Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών & Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, https://spfth.wordpress.com/
 14. ACM AUTH Student Chapter, https://auth.acm.org/
 15. PATh – Physicists of Aristotle university of Thessaloniki, https://path.web.auth.gr/home/
 16. EESTEC LC Thessaloniki – Electrical Engineering STudent’s European assoCiation
  http://eesteclcthessaloniki.web.auth.gr/ 
Μετάβαση στο περιεχόμενο