Διεθνές Συνέδριο με θέμα την «Πράσινη Χημεία, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική (βιο)οικονομία»

9th IUPAC International Conference on Green Chemistry

Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 18-22 Οκτωβρίου 2020

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με την Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development (ICGCSD) της IUPAC και το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας διοργανώνουν το 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 18-22 Οκτωβρίου 2020.  

Το διεθνές συνέδριο ICGC-9 τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών (European Chemical Society - EuChemS) και της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών (American Chemical Society – ACS).

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία.

Το διεθνές συνέδριο ICGC-9 θα καλύψει τους ακόλουθους γενικούς τομείς:

 • Πράσινη Χημεία στην Έρευνα και τη Βιομηχανία
 • Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία
 • Πράσινη Χημεία για Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία

 Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Πράσινοι διαλύτες, ασφαλή αντιδραστήρια και βιώσιμες βιομηχανικές διεργασίες
 • Εναλλακτικές και ήπιες χημικές διεργασίες (μικροκύματα, υπέρηχοι, φωτοχημεία, κ.α.)
 • Βιώσιμη οργανική σύνθεση
 • Πρόληψη και αποκατάσταση της ρύπανσης
 • Τοξικολογία και Οικοτοξικολογία Χημικών Προϊόντων
 • Ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων - Κυκλική οικονομία (απόβλητα τροφίμων, επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα, αστικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα πλαστικά)
 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων και φυσικών πόρων
 • Χημικές ενώσεις, μονομερή, πολυμερή και σύνθετα υλικά που προέρχονται από βιομάζα
 • Εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα και βιοκαύσιμα, πράσινη βιοενέργεια, αξιοποίηση του CO2
 • Καταλυτικές διεργασίες (ομογενείς, ετερογενείς και βιοκαταλυτικές)
 • Νανοϋλικά για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Πράσινη Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
 • Υπολογιστική Χημεία και πράσινες χημικές διεργασίες
 • Πράσινη Χημεία στη διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Εργαλεία ποσοτικής αξιολόγησης της Πράσινης Χημείας. Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA)
 • Εκπαίδευση, πολιτική, δεοντολογία, νομοθεσία και επικοινωνία της Πράσινης Χημείας
 • Πράσινη Χημεία και Ηνωμένα Έθνη (UN-17 Sustainable Development Goals)
 • Πράσινη Χημεία και επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο της Πράσινης Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας, καθώς και παρουσιάσεις προφορικές ή πόστερ (μετά από υποβολή περιλήψεων), Θεματικά Συμπόσια, παρουσίαση και απονομή διεθνών βραβείων, και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε Ειδικό Τεύχος του επίσημου περιοδικού της IUPAC, Pure and Applied Chemistry, μετά από υποβολή και σχετική κρίση. Παράλληλα, θα υπάρξει η δυνατότητα δημοσίευσης εργασιών σε Ειδικά Τεύχη διεθνών επιστημονικών περιοδικών με υψηλό δείκτη απήχησης στον Τομέα της Πράσινης και Βιώσιμης Χημείας, ακολουθώντας τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των περιοδικών.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.greeniupac2020.org
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 31 Μαρτίου 2020.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
 

Καθ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Τ: 
231 0 997730
Ένωση Ελλήνων Χημικών