Απόφαση Συγκλήτου

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίαση με αριθμό 3059/1-4-2021 συζήτησε το πρόβλημα της κατάληψης της Σχολής Θετικών Επιστημών. Μετά από συζήτηση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) Στηρίζει τις ενέργειες της Σχολής Θετικών Επιστημών και των διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σε σχέση με το πρόβλημα της κατάληψης

Β) Ζητά τη λήξη της κατάληψης της ΣΘΕ γιατί εντείνει τα προβλήματα στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία και είναι αδιέξοδη

Γ) Καταδικάζει τις πράξεις βίας και στοχοποίησης συναδέλφων της ΣΘΕ για τις απόψεις που έχουν εκφράσει

Δ) Η Σύγκλητος θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου προκειμένου να αναδείξει και να επιλύσει το πρόβλημα που δημιουργεί η κατάληψη και δεσμεύεται να επανεξετάσει το πρόβλημα σε επόμενη συνεδρίασή της.