Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9727)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9728)

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία Παράκτιων και Εσωτερικών Υδάτινων Συστημάτων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9731)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική των Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9732)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244 e-mail: maligou@lit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9733)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 8/15-01-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-01-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  28/01/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
8/15-1-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 28 Μάρτιος, 2019 - 15:00