Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Απόστολος Χατζητριανταφύλλου

+30 2310 995183

info@enl.auth.gr

  • Η Γραμματεία του Τμήματος διεκπεραιώνει όλα τα διοικητικά θέματα των φοιτητών/τριών του Τμήματος, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, που αφορούν στην εγγραφή, ακαδημαϊκή εξέλιξη, δηλώσεις στα μαθήματα των εξαμήνων κ.λπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο