Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Αικατερίνη Χατζηανδρέου

+30 2310 996021, 996020, 996032, 996076, 996072

info@meng.auth.gr

 • Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται:

  • Οι εγγραφές των φοιτητών.
  • Η τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
  • Η σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους τους των μαθημάτων που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • Η έκδοση πιστοποιητικών.

  Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των φοιτητών, αυτή γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:00 έως13:00 στα γραφεία της Γραμματείας, που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο