Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων

 

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική
Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων

Θεσσαλονίκη 23-25 Οκτωβρίου 2017

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διά του Εργαστήριου Δασικής
Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ), φιλοξενούν στη Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Επιστημονική
Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών
Πόρων που πραγματοποιείται την περίοδο 23-25 Οκτωβρίου 2017.

Επίσημη έναρξη: Τρίτη 24 Οκτωβρίου, ώρα 9.00 π.μ., Ξενοδοχείο Porto Palace

Μετάβαση στο περιεχόμενο