“Επεξεργασία Αποβλήτων – Διαχείριση Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων”

Ακολουθεί συνημμένα η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Επιστημονικής Υβριδικής Ημερίδας
που διοργανώνει την Πέμπτη 19/5/2022 στις 09.00πμ το Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων & Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ΕΥΕ&ΔΠ) του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ με θέμα:


“Επεξεργασία Αποβλήτων – Διαχείριση Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων”

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Γείτονας

Καθηγητής

Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ,

Μετάβαση στο περιεχόμενο