Αναγόρευση του Καθηγητή Juko Ito σε Επίτιμο Διδάκτορα της Πολυτεχνικής

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ε. Κατσάμπαλος
και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Καθηγητής Δημήτριος Β.Τσούλης
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας
την τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Juko Ito
σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
τον έπαινο προς τον τιμώμενο θα εκφωνήσει ο Καθηγητής
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κωνσταντίνος Τοκμακίδης
 
Μετά την αναγόρευσή του, ο τιμώμενος θα πραγματοποιήσει εισήγηση με θέμα:
Architectural Fieldworks and Studies in Ancient Messene”
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο