Αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023

Οι φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από Δευτέρα 01/08/2022 έως και την Δευτέρα 05/09/2022.
Ειδικές κατηγορίες πρωτοετών των οποίων τα αποτελέσματα συνήθως ανακοινώνονται από το υπουργείο σε μεταγενέστερο χρόνο από των πανελληνίων εξετάσεων (πχ άτομα με σοβαρές παθήσεις, αθλητές, ομογενείς κτλ), θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής σε προθεσμία 25 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.
Στο πεδίο Δικαιολογητικά Εισδοχής θα πληροφορηθείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων. Για όσους έγιναν δεκτοί στο Α.Π.Θ. μετά από πανελλήνιες εξετάσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο pdf  “Δικαιολογητικά αίτησης Ελλήνων πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών” (πατήστε εδώ)
Στο πεδίο “Έντυπα” https://www.auth.gr/pfe-entypa/ θα κατεβάσετε, θα εκτυπώσετε και θα συμπληρώσετε τα έντυπα αίτησης (εδώ) και υπεύθυνης δήλωσης (εδώ).
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Γραμματεία Α΄ Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54636, με την ένδειξη στον φάκελο “περιέχει αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία”
ή εναλλακτικά με φυσική παρουσία στην ίδια διεύθυνση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Δεν υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων στις Φ.Ε.Θ. συνεπώς τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σε παραστατική μορφή (έντυπα).

Μετάβαση στο περιεχόμενο