Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων ΑΠΘ κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 3112/6-7-2022 θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου 2022 έως και 19 Αυγούστου 2022.

Εξαιρούνται της παραπάνω απόφασης  οι εξής υπηρεσίες, οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:

 • Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ)
 • Ο Σεισμολογικός Σταθμός
 • Ο Μετεωρολογικός Σταθμός και το Μετεωροσκοπείο
 • Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
 • Το Ταμείο Διοικήσεωςκαι Διαχειρίσεως Παν/κών Δασών
 • Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος
 • Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης
 • Το Τεχνικό Συνεργείο
 • Η υπηρεσία κήπων
 • Οι θυρίδες αλληλογραφίας
 • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (εκτός από τις ημερομηνίες 12 έως και 16 Αυγούστου 2022 όπου οι υπηρεσίες του θα είναι κλειστές)
 • Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) θα είναι ανοικτό από 17 Αυγούστου 2022 και μετά

Αναλυτικότερες πληροφορίες στη συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο