Ανοιχτή Ημερίδα με τίτλο: «Η πολιτιστική διαχείριση στην Ελλάδα σήμερα: Παραδείγματα και προοπτικές»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, από τις 10.00 ως τις 16.00, Ανοιχτή Ημερίδα με τίτλο:

«Η πολιτιστική διαχείριση στην Ελλάδα σήμερα: Παραδείγματα και προοπτικές».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας δίνονται στη συνημμένη ΑΦΙΣΑ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 13 Ιούνιος, 2016 - 10:00 έως 16:00
Χώρος: 
Αμφιθέατρο νέου κτιρίου μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: