Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική
Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων

Θεσσαλονίκη 23-25 Οκτωβρίου 2017

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διά του Εργαστήριου Δασικής
Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ), φιλοξενούν στη Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Επιστημονική
Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών
Πόρων που πραγματοποιείται την περίοδο 23-25 Οκτωβρίου 2017.

Επίσημη έναρξη: Τρίτη 24 Οκτωβρίου, ώρα 9.00 π.μ., Ξενοδοχείο Porto Palace

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος, 2017 (All day) έως Τετάρτη, 25 Οκτώβριος, 2017 (All day)

Χώρος: 

Ξενοδοχείο Porto Palace
Υποβλήθηκε στις 23/10/2017 @ 9:05